Privacy verklaring Postzegelveiling Leopardi

Postzegelveiling Leopardi organiseert  6 veilingen per jaar in de (eigen) veilingzaal in Nijverdal. Gemiddeld worden er per veiling plm. 3500 kavels ter verkoop aangeboden.

Ten behoeve van de administratie, financiële afhandeling , en registratie  worden per kavel een omschrijving , inzendernummer en biedernummer(s) bijgehouden, in combinatie met de financiële gegevens.

 

Persoonsgegevens

Voor wat betreft de persoonsgegevens wordt het volgende bijgehouden:

Naam, adres,  woonplaats , Email adres,  banknummer (t.b.v. uitbetaling), en enige codes voor interne organisatie ( zoals het  wel of niet  sturen catalogus, commissiecode ’s)

Per veiling kunnen overzichten gemaakt worden ( inzenderlijsten, biederlijsten , opbrengstlijsten) die nodig zijn voor een correcte afwikkeling van de financiële administratie

Deze gegevens staan op een computer  geregistreerd, die NIET verbonden is met het internet, zodat deze gegevens alleen en uitsluitend geraadpleegd kunnen worden door eigen personeel en voor de eigen administratie.

Gezien de aard van het product kunnen en worden er geen historische analyses gemaakt, die personen met b.v. en gemeenschappelijke interesse aan elkaar kunnen koppelen.

Contact vind in de praktijk plaats door middel van telefoon ,  E-mail of persoonlijke benadering, maar altijd op individuele basis.

 

Beschrijving activiteiten per veiling

Per veiling wordt van uit het kavelbestand een catalogus samengesteld, die aan de bestaande klantenkring wordt toegestuurd en aan personen die daar expliciet om vragen

Vanuit ditzelfde bestand worden deze kavelgegevens op een website gezet, de gegevens op de website zijn dus een 100 % kopie van de gedrukte catalogus.

Op de website staat GEEN ENKEL persoonsgegeven geregistreerd, de gegevens kunnen alleen passief bekeken worden. Er vind geen enkele registratie plaats van bezoekers  en er worden  geen cookies geregistreerd.

Het bezoeken van de website is dan ook volledig anoniem.

Indien een bezoeker besluit om een bod op kavel(s) uit te brengen, kan hij dit aangeven, zijn gegevens invullen, waarna er automatisch een E-mail naar Postzegelveiling Leopardi wordt gestuurd en de bieder / koper krijgt ter controle een E-mail.

Omdat het adressenbestand NIET in de website wordt opgeslagen, moet er iedere keer de volledige NAW gegevens worden ingegeven , bestaande klant of niet.

Het is dan ook absoluut onmogelijk om direct of indirect via  de website adresgegevens van derden in te zien, simpelweg omdat ze er niet opstaan.

De klant kan ook niet zijn gegevens op de computer inzien, omdat de programmatuur daar in niet voorziet.

Ten overvloede : Er worden geen andere gegevens verzameld , dan nodig voor de financiële administratie, dus geen registratie van interesse gebieden, voorkeuren etc.

Gezien de aard van het aangeboden product, vindt informatie uitwisseling voornamelijk plaats op telefonische basis, of wordt gereageerd op een Email.

Ook hier is geen directe koppeling met het adressen bestand.

 

 

Inzage van uw gegevens

Uiteraard geven wij u volstrekte openheid over de persoonlijke gegevens die wij van u bij ons geregistreerd hebben.

Indien u ons een Email of een brief stuurt voor opvragen geregistreerde persoons gegevens, ontvangt u van ons per omgaande een overzicht van de bij ons bekende  gegevens.

Uiteraard wordt deze informatie gratis verstrekt.

 

Nijverdal , september 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……